Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Vrienden Van Burgh SVVB)

Doelstelling
Het behoud van het monumentale kerkgebouw in Burgh en het te gebruiken als ontmoetingsplaats, het beschikbaar stellen van het gebouw voor culturele en sociale activiteiten.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Vrienden Van Burgh SVVB)
Ook bekend als: vrienden van Burgh
Telefoonnummer: 0187-682305
K.v.K. 6077269
RSIN/Fiscaal nummer: 856820799
Website adres: www.vriendenvanburgh.nl
E-mail: westkaap@gmail.com


Postadres: Groenedijk 19
Postcode: 3253 LB
Plaats: Ouddorp

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
voorzitter J.C.Hogendoorn
secretaris mv. E.Scholte
Penningmaaster mv.W.A.Vredenbregt-van Dam


Ons beloningsbeleid


statutenartikel 5 lid 5:
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Financiële verantwoording 2012
n.v.t.

Financiële verantwoording 2013
n.v.t.

Financiële verantwoording 2014
n.v.t.

Financiële verantwoording 2015
n.v.t.

Financiële verantwoording 2016