Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting The Masters

Doelstelling
A:
"anders" ontwikkelde jongeren, jongvolwassenen en anderen alsmede andere kwetsbare doelgroepen, maximaal te laten participeren in de maatschappij en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
B:
het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting The Masters
Ook bekend als: The Masters
Telefoonnummer: 043-2057704 / 0654751997
K.v.K. 58900985
RSIN/Fiscaal nummer: 853229934
Website adres: www.themasters.nu
E-mail: maastricht@themasters.nu

Adres: Hoogbrugstraat 3
Postcode: 6221 CN
Plaats: MAASTRICHT


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Mw.Mr. S.A.Th. Oroschin, voorzitter
Dhr. P.E.J.J.M. Huurdeman, penningmeester
Dhr. L.L.Vié, secretaris


Ons beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun funcie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Financiële verantwoording 2016
De ANBI-activiteiten van de Stichting zijn gestart in 2016. In de bijlage is opgenomen de financiele verantwoording 2016.

Kamer van Koophandel uittreksel