Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Nationale Goede Doelen Test

Doelstelling
Stichting Nationale Goede Doelen Test stelt zich de bevordering van resultaat gericht denken en handelen bij zowel de goede doelen organisaties (GDO’s) als donateurs ten doel. GDO’s zullen hierdoor naar verwachting beter gaan presteren en donateurs zullen met name gaan doneren aan relatief goed presterende GDO’s. Het resultaat zal zijn dat GDO’s beter in staat zijn hun doelen te realiseren.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Nationale Goede Doelen Test
Ook bekend als: Stichting Nationale Goede Doelen Test
Telefoonnummer: 035 – 582 31 72
K.v.K. 34213011
RSIN/Fiscaal nummer: 814875816
E-mail: arnold@ranca.nl

Adres: Oud-Loosdrechtsedijk 52A
Postcode: 1231 NB
Plaats: Loosdrecht

Postadres: Oud-Loosdrechtsedijk 52A
Postcode: 1231 NB
Plaats: Loosdrecht

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter en twee gewone leden:

- Bart Hartman, voorzitter
- Freek Noordman
- Arnold Bouwer


Ons beleidsplan
Het beleidsplan is gevoegd in de bijlage.

Ons beloningsbeleid
De bestuurders c.q. vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren. In 2012 bedroeg het gemiddelde aantal bezoekers aan de website 59 per dag, waarvan gemiddeld 26 personen de test hebben gedaan.

In juli 2012 is de vernieuwde versie van de test en website online gezet. Het aantaal bezoekers is hierdoor in eerste instantie teruggelopen, omdat de search-engines weer up to date gebracht moesten worden. Na een terugval in m.n. augustus begon dit aan het einde van het jaar weer aan te trekken.

In 2012 hebben er inspanningen plaatsgevonden om te komen tot een instituut van gegevensverzameling voor GDO's. Onderdeel hiervan is de overeenkomst tot samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling tussen Stichting Nationale Goede Doelen Test en de Kennisbank Filantropie. Concrete uitkomst van de gegevensuitwisseling is dat er ultimo 2012 520 geregistreerde GDO's waren opgenomen in de test.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren. In 2013 bedroeg het gemiddelde aantal bezoekers aan de website 6.576 per maand, waarvan gemiddeld 964 personen de test hebben gedaan. Gezien het feit dat niets aan promotie is gedaan, zijn deze aantallen niet onaanzienlijk en maken ze duidelijk dat er behoefte is aan een website waarop donateurs een GDO kunnen vinden die bij hen past.

Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in 2013 niets aan promotie gedaan, omdat voor het realiseren van de doelstelling de focus heeft gelegen op het Keurmerk Goede Doelen en de discussies over een nieuw keurmerkstelsel.

Eind 2013 zijn gesprekken gestart met een externe partij voor een eventuele overname van de website en de goede doelentest.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren.

De Test heeft in 2014 gemiddeld 9.358 unieke bezoekers per maand (307 per dag) getrokken waarvan gemiddeld 1.266 personen per maand (41 per dag) de Test volledig hebben gedaan. Gezien het feit dat we niets aan promotie doen, zijn deze aantallen niet onaanzienlijk en maken ze duidelijk dat er behoefte is aan een website waarop je een goede doelen organisatie kunt vinden die bij je past.

De focus heeft in 2014 wederom gelegen op de bijdrage aan de discussies over een nieuw keurmerkstelsel.

Eind 2013 zijn gesprekken gestart over het ‘onderbrengen’ van de Nationale Goede Doelen Test bij een organisatie die het potentieel van de Test beter kan benutten dan SNGDT. Deze gesprekken zijn in 2014 vruchtbaar voortgezet.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren. In 2015 bedroeg het gemiddelde aantal bezoekers aan de website 250 per dag, waarvan gemiddeld 30 de test hebben afgerond. Gezien het feit dat in 2015 geen promotionele activiteiten zijn verricht, is het bestuur tevreden over het resultaat.

De gesprekken over de overdracht van de Nationale Goede Doelen Test hebben geleid tot een overeenkomst met een derde partij voor de overdracht van de testmodule en website. Deze overdracht is medio 2015 in gang gezet.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren.

De initiatiefnemers achter Stichting Nationale Goede Doelen Test hebben naast de Goede Doelen Test in 2009 een keurmerk voor goede doelen ontwikkeld. Hiertoe is een stichting (Stichting Keurmerk Goede Doelen) opgericht, welke Stichting het keurmerk verder heeft ontwikkeld en uitgegeven aan verschillende GDO’s. De uitkomsten van de keuringen zijn (mede) gebruikt voor de rangschikking van de GDO’s voor de door Stichting Nationale Goede Doelen Test ontwikkelde test- en donatiemodule.

Het gebruik van de test module is na een succesvolle introductieperiode in tegenstelling tot de verwachtingen helaas niet exponentieel toegenomen. Het bestuur van Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om het potentieel van de test beter te benutten. Uiteindelijk is geconstateerd dat een overdracht van de test- en donatiemodule aan een externe partij de beste mogelijkheid bood. De activiteiten rondom de Goede Doelen Test (inclusief de website) zijn daarom recent overgedragen aan een externe partij. Deze partij heeft de activiteiten voortgezet. De overdracht van de testmodule is in 2016 afgerond.

Daarnaast hebben de Samenwerkende Branche Organisaties Filantropie hebben het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nieuw keurmerk voor GDO’s, inclusief de bijbehorende organisatorische structuur. In 2013 en 2014 heeft Stichting Keurmerk Goede Doelen een actieve bijdrage geleverd aan het initiatief van het SBF (Samenwerkende Branche organisaties Filantropie) om te komen tot een nieuw keurmerk, inclusief de bijbehorende organisatorische structuur. In juli 2016 is dit keurmerk geformaliseerd. Dit is voor het bestuur van Stichting Keurmerk Goede Doelen aanleiding geweest om geen nieuwe keuringen meer uit te voeren en zich ervoor in te spannen dat de keurmerkhouders met beperkte moeite het nieuwe keurmerk konden krijgen. Eind 2016 is daarom besloten Stichting Keurmerk Goede Doelen in 2017 op te heffen. Aan Stichting Nationale Goede Doelen Test zal daarbij de opdracht worden gegeven actief erop toe te zien dat het in het verleden door Stichting Keurmerk Goede Doelen uitgegeven keurmerk niet langer wordt gebruikt door GDO’s.

Naast het toezicht ter voorkoming van het gebruik van het in het verleden door Stichting Keurmerk Goede Doelen uitgegeven keurmerk, inventariseert het bestuur momenteel de mogelijkheden om in lijn met de doelstellingen van Stichting Nationale Goede Doelen Test nieuwe algemeen nuttige activiteiten te ontplooien. Deze inventarisatie moet op korte termijn uitmonden in nieuwe activiteiten vanuit de Stichting Nationale Goede Doelen Test.


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft in het verleden een online test ontwikkeld die donateurs inzicht geeft in de verschillende GDO’s. Donateurs kunnen hiermee goede doelen ondersteunen die op basis van de test passen bij hun voorkeuren.

De initiatiefnemers achter Stichting Nationale Goede Doelen Test hebben naast de Goede Doelen Test in 2009 een keurmerk voor goede doelen ontwikkeld. Hiertoe is een stichting (Stichting Keurmerk Goede Doelen) opgericht, welke Stichting het keurmerk verder heeft ontwikkeld en uitgegeven aan verschillende GDO’s. De uitkomsten van de keuringen zijn (mede) gebruikt voor de rangschikking van de GDO’s voor de door Stichting Nationale Goede Doelen Test ontwikkelde test- en donatiemodule.

Het gebruik van de test module is na een succesvolle introductieperiode in tegenstelling tot de verwachtingen helaas niet exponentieel toegenomen. Het bestuur van Stichting Nationale Goede Doelen Test heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om het potentieel van de test beter te benutten. Uiteindelijk is geconstateerd dat een overdracht van de test- en donatiemodule aan een externe partij de beste mogelijkheid bood. De activiteiten rondom de Goede Doelen Test (inclusief de website) zijn daarom recent overgedragen aan een externe partij. Deze partij heeft de activiteiten voortgezet. De overdracht van de testmodule is in 2016 afgerond.

Daarnaast hebben de Samenwerkende Branche Organisaties Filantropie hebben het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nieuw keurmerk voor GDO’s, inclusief de bijbehorende organisatorische structuur. In 2013 en 2014 heeft Stichting Keurmerk Goede Doelen een actieve bijdrage geleverd aan het initiatief van het SBF (Samenwerkende Branche organisaties Filantropie) om te komen tot een nieuw keurmerk, inclusief de bijbehorende organisatorische structuur. In juli 2016 is dit keurmerk geformaliseerd. Dit is voor het bestuur van Stichting Keurmerk Goede Doelen aanleiding geweest om geen nieuwe keuringen meer uit te voeren en zich ervoor in te spannen dat de keurmerkhouders met beperkte moeite het nieuwe keurmerk konden krijgen. Eind 2016 is daarom besloten Stichting Keurmerk Goede in 2017 op te heffen. Aan Stichting Nationale Goede Doelen Test is de opdracht gegeven actief erop toe te zien dat het in het verleden door Stichting Keurmerk Goede Doelen uitgegeven keurmerk niet langer wordt gebruikt door GDO’s.

Naast het toezicht ter voorkoming van het gebruik van het in het verleden door Stichting Keurmerk Goede Doelen uitgegeven keurmerk, heeft het bestuur de mogelijkheden geïnventariseerd om in lijn met de doelstellingen van Stichting Nationale Goede Doelen Test nieuwe algemeen nuttige activiteiten te ontplooien. Deze inventarisatie zal in 2018 uitmonden in nieuwe activiteiten vanuit de Stichting Nationale Goede Doelen Test.


Financiële verantwoording 2012
Zie bijlage

Financiële verantwoording 2013
Zie bijlage

Financiële verantwoording 2014
Zie bijlage

Financiële verantwoording 2015
Zie bijlage

Financiële verantwoording 2016
Zie bijlage

Financiële verantwoording 2017
Zie bijlage