Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting De Roeper

Doelstelling
Het financieel ondersteunen van culturele, wetenschappelijke en sociaal maatschappelijke doelen, daaronder begrepen het bestrijden casu quo voorkomen van natuurrampen, armoede en ander menselijk leed

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting De Roeper
Telefoonnummer: 061783 6227
K.v.K. 68557620
RSIN/Fiscaal nummer: 857497066
E-mail: stichtingderoeper@gmail.com

Adres: Mathenesselaan 2
Postcode: 2343 HA
Plaats: Oegstgeest

Postadres: Mathenesselaan 2
Postcode: 2343 HA
Plaats: Oegstgeest

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
M.S.C.C. Groot-Botman (voorzitter)
J.R. Groot (penningmeester)
H.G. Sevenster (secretaris)


Ons beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
De stichting is een vermogensfonds met een stamvermogen. De middelen bestaan in eerste instantie uit ontvangen giften. Er vindt in principe geen actieve fondsenwerving plaats, hoewel de stichting open staat voor giften.

Financiƫle verantwoording 2017