Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting De Roeper

Doelstelling
Het financieel ondersteunen van culturele, wetenschappelijke en sociaal maatschappelijke doelen, daaronder begrepen het bestrijden casu quo voorkomen van natuurrampen, armoede en ander menselijk leed

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting De Roeper
Telefoonnummer: 061783 6227
K.v.K. 68557620
RSIN/Fiscaal nummer: 857497066
E-mail: corienbotman@gmail.com

Adres: Mathenesselaan 2
Postcode: 2343 HA
Plaats: Oegstgeest

Postadres: Mathenesselaan 2
Postcode: 2343 HA
Plaats: Oegstgeest

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
M.S.C.C. Groot-Botman (voorzitter)
J.R. Groot (penningmeester)
H.G. Sevenster (secretaris)